Regulamin sklepu tatrawear

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TATRAWEAR.COM

§ 1. Informacje ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.TATRAWEAR.com (dalej „sklep tatrawear.com”) określa tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów będących w asortymencie sklepu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu przedmiotowej witryny internetowej, w tym zasady i formy składania zamówień, sposoby i koszty dostawy zamówionych towarów, sposoby zapłaty za zamówione towary, uprawnienia kupującego w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych kupującego oraz jego uprawnienia z tym związane.

2. W celu prawidłowej obsługi sklepu tatrawear.com niezbędne jest dysponowanie sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej Chrome, Firefox, Opera, Safari lub IE8+ oraz program do obsługi plków pdf, zalecana rozdzielczość ekranu – co najmniej 1024×768, włączona obsługa JavaScript i Cookies. W razie korzystania przez kupującego ze sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wymienionych wymagań technicznych, tatrawear.com nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego i zastrzega, że może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z witryny.

3. Właścicielem sklepu tatrawear.com jest Łukasz Zając – Webonet, Nowy Targ 34-400, Os. Bór 14/11, NIP 7352496825 REGON 120409880

4. Adres do korespondencji sklepu tatrawear.com:  Łukasz Zając – Webonet, Nowy Targ 34-400, Os. Bór 14/11, NIP 7352496825 REGON 120409880,  Polska. Można się z nami skontaktować również pod numerem telefonu +48 787557934 , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@tatrawear.com, jak również za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie tatrawear.com są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

6. Treści zamieszczone w ramach sklepu tatrawear.com, w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

§ 2. Zasady zamawiania

1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.tatrawear.com. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

2. Kupujący dodaje do koszyka towary, których nabyciem jest zainteresowany i wybiera formę płatności oraz dostawy. Następnie używając zakładki „Przejdź do składania zamówienia” kupujący przechodzi do formularza zamówieniowego, który wymaga wypełnienia w zakresie prawidłowych i rzeczywistych danych kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imienia i nazwiska zamawiającego, jego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Aby sfinalizować proces złożenia zamówienia należy zapoznać się z regulaminem i zasadami polityki ochrony prywatności oraz zaznaczyć w stosownych polach ten fakt, a następnie po sprawdzeniu poprawności danych i treści zamówienia kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Łukasz Zając – Webonet, Nowy Targ 34-400, Os. Bór 14/11, NIP 7352496825 REGON 120409880oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia, tj. nie wypełnione w pełnym zakresie niezbędnym do przyjęcia oferty kupującego lub realizacji zamówienia, względnie wypełnione błędnie (np. nieistniejący adres dostawy, nieistniejący lub nieprawidłowy adres email czy numer telefonu), nie będą realizowane (sklep nie przyjmuje ofert nie pozwalających na zawarcie lub zrealizowanie umowy).

4. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sklep rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem sklepu tatrawear.com a kupującym dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację, że zamówienie zrealizowano.

6. Ceny towarów dostępnych w sklepie tatrawear.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Promocje się nie łączą. Nie udzielamy dodatkowego rabatu na produkty objęte promocją.

§ 3. Zapłata za towar oraz sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Formy zapłaty za towar:
a) bezpośredni przelew na konto tatrawear.com;
b) płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24 (kartą płatniczą lub przelewem);
c) płatność za pośrednictwem systemu Paypal

2. W przypadku wyboru:
a) zapłaty w formie przelewu towar zostaje wysłany po wpłaceniu ceny towaru i kosztów przesyłki,
b) zapłaty za pośrednictwem systemu Payal lub Przelewy24 towar zostaje wysłany po uzyskaniu przez tatrawear.com od PayPal lub Przelewy24 informacji o dokonaniu płatności przez Klienta, całkowitej kwoty to jest ceny towaru i kosztu przesyłki,

 

3. Sposoby dostawy zamówionych towarów:
a) dostawa  do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy tatrawear.com a Kupującym, wynikające z zasobów magazynowych lub miejsca dostawy.

5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru ponosi kupujący i zależy on od wybranej formy dostawy, wagi towaru oraz formy zapłaty. Jest on widoczny podczas składania zamówienia i jego podsumowania.

§ 4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem sklepu internetowego tatrawear.com może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, ewentualnie można wysłać je drogą mailową na adres info@tatrawear.com lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy /link/ dostępnego na naszej stronie. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów ani opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Łukasz Zając – Webonet, Nowy Targ 34-400, Os. Bór 14/11, NIP 7352496825 REGON 120409880, Polska, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sklep tatrawear.com zgodził się je ponieść.

4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 5. Reklamacje

1. W razie wykrycia wady towaru Kupujący może, według swojego wyboru:

a) skorzystać z świadczeń gwarancyjnych – o ile gwarancja została na dany produkt udzielona (w przypadku udzielenia na zakupiony towar gwarancji, jej warunki określa oświadczenie gwarancyjne, dostarczone wraz z towarem lub w formie elektronicznej), lub

b) skorzystać z uprawnień związanych z rękojmią za wady fizyczne, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Łukasz Zając – Webonet, Nowy Targ 34-400, Os. Bór 14/11, NIP 7352496825 REGON 120409880, Polska. W reklamacji należy:
a) wskazać datę umowy sprzedaży i numer dowodu sprzedaży, załączając jego kopię lub skan,
b) dokładnie opisać okoliczności uzasadniające zdaniem Klienta reklamację (opis wady),
c) wskazać kto, kiedy i w jaki sposób wykrył wadę,
d) określić, czego Klient się domaga.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący ma obowiązek odesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego na koszt kupujacego. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

4. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez sklep tatrawear.com zgłoszenia reklamacyjnego. W wypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są oględziny reklamowanego towaru, a nie zostanie on doręczony przed upływem 14-dniowego terminu, Klient zostanie poinformowany o nieuwzględnieniu reklamacji, z możliwością zmiany stanowiska po dostarczeniu reklamowanego towaru do siedziby sklepu tatrawear.com celem jego oględzin.

 

§ 6. Polityka ochrony prywatności

1. Sklep tatrawear.com zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników witryny w ramach rejestracji przez użytkownika w sklepie internetowym, dokonywania przez użytkownika transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzenia przez sklep tatrawear.com z użytkownikiem wymiany korespondencji.

2. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Łukasz Zając – Webonet, Nowy Targ 34-400, Os. Bór 14/11, NIP 7352496825 REGON 120409880, Polska.

3. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu tatrawear.com w sposób opisany w pkt § 6 ust. 1. jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w sklepie.

4. Dane osobowe użytkownika zbierane przy korzystaniu ze sklepu tatrawear.com w sposób opisany w 6 ust. 1. mogą być przechowywane i wykorzystywane do następujących celów:
a) do umożliwienia Klientom zalogowania sie do sklepu internetowego;
b) do umożliwienia Klientom korzystania z funkcji sklepu internetowego, w tym do składania przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamówień, do dokanania płatności za towar
c) do obsługi transakcji sprzedaży, w tym wysłania Klientom potwierdzeń czy zamówionego towaru;
d) do odpowiedzi na pytania Klientów sklepu internetowego;
e) do rozpatrywania roszczeń Klientów, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, roszczeń gwarancyjnych, roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
f) do kierowania roszczeń względem Klientów;
g) do celów marketingowych sklepu tatrawear.com (tylko o ile Użytkownik rejestrując się lub składając zamówienie wyraził zgodę na użycie jego danych do celów marketingowych).

5. Użytkownikowi przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia (prawo kontroli przetwarzania danych). W ramach prawa kontroli Użytkownik może również m.in. żądać zaprzestania przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy), jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej ustawy).

6. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7 i 8 poniżej, sklep tatrawear.com zabezpiecza i chroni dane osobowe Użytkowników przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych i nie udostępnia ich żadnym osobom lub podmiotom trzecim. Dane te służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w sklepie oraz do obsługi posprzedażowej, ewentualnie do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach, gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Użytkownika sklepu tatrawear.com są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru, o ile dany Klient dokonując zakupu przy wykorzystaniu sklepu internetowego wybierze sposób dostawy towaru za pośrednictwem kuriera, jak równiez podmiotom obsługujacym płatności (PayPal, Dotpay o ile klient wybrał płatność za ich posrednictwem))

8. Witryna internetowa tatrawear.com korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, tworzone na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z witryny tatrawear.com. Nie powodują one zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) tworzenia statystyk oglądalności;

c) prawidłowego działania procedury składania zamówień, w tym umożliwienia logowania do konta użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania schowka, koszyka i mechanizmu składania zamówień;

d) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e) dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

10. Użytkownik strony internetowej tatrawear.com może w każdym czasie odmówić zgody na wysyłanie i gromadzenie na jego urządzeniu końcowym plików cookies w ten sposób, iż w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej zablokuje automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies (w tym również ich automatycznego lub ręcznego usuwania z urządzenia końcowego) dostępne są w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej pod hasłem „ciasteczka” lub „cookies”. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia lub wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach sklepu internetowego tatrawear.com.

§ 7. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory pomiędzy Kupującymi a właścicielem sklepu tatrawear.com podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy przy właściwym dla konsumenta Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również znajdują się na stronie internetowej  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 8.Klauzula w sprawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PiK Bartłomiej Iskrzycki w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, z przekazywaniem niezbędnych informacji i z postępowaniem reklamacyjnym na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.). Mam świadomość, że przysługuje mi prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.”